Píšeme správně

Kontaktní formulář

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt na vedení

Ústí nad Labem

+420 603 568 916

pisemespravne@seznam.cz

pracovní dny

jmenuji se

Eva Železná

garant pro správnost vašich textů

Český jazyk jsem vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu s dějepisem.

Český jazyk i dějepis jsem dvacet let učila na základní škole. Deset let jsem řídila školní časopis. Napsala jsem knihu „Sto let ústeckého divadla“. Během své práce jsem se průběžně věnovala kontrolám bakalářských a diplomových prací a dalších textů.