Píšeme správně

Píšeme správně
je tu pro Vás

Jste odborníky ve svém oboru, ale potřebujete pomoci s jazykovou stránkou textu? Jazyková správnost textu zvyšuje jeho hodnotu, profesionální korektura se tedy stala již nedílnou součástí při tvorbě všech dokumentů určených k tisku.

Provádíme kontrolu všech typů textů, např. letáků, katalogů, tiskových zpráv, článků, firemních časopisů, výročních zpráv, seminárních, bakalářských, diplomových prací ad.

Služby

Pro studenty

ušetřený čas můžete věnovat dokončení své práce, profesionální kontrola zvýší po formální stránce hodnotu Vaší práce

  • odstranění překlepů, pravopisných a gramatických chyb

  • pomoc se stylistickou úpravou textu

  • kontrolu dodržení jednotného citačního stylu v textu (odkazy v textu na zdroj)

  • ve spolupráci s lektorkou anglického jazyka také kontrolu anglického resumé

Pro firmy

dojem, který si o Vás zákazník udělá, bývá často ten rozhodující. Zvyšte šanci zaujmout zákazníka díky bezchybným propagačním materiálům.

  • oprava NEBO kontrola letáků, katalogů, informačních a prezentačních materiálů, firemních časopisů ad.

  • kontrola správnosti celé webové prezentace

Ceny

Cena závisí na počtu kontrolovaných normostran (dále NS). Jedna normostrana představuje text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer. Každý dokument je přepočítán na normostrany a na základě toho pak stanovena cena. Počítá se každá započatá NS. Vždy Vám dopředu zpracujeme nezávaznou kalkulaci zakázky.

  • Studenti zvýhodněná cena 30,-Kč / NS

  • Firmy běžná cena 50,-Kč / NS

Reference

zpětná vazba spokojených zadavatelů

děkujeme za projevenou důvěru
těšíme se na budoucí zadání, uděláme vše pro to, abychom od Vás dostali samé kladné reference

Bez váhání nás kontaktujte

e-mail